Ridhuset

Här nedan finns bokningar över ridhuset.

Ridhuset kommer vara bokat för ridskola varje vecka måndagar kl 17.30 - 20.00 och torsdagar mellan kl 17.30 - 21.00 fram till v. 23  med uppehåll v.10 samt v.16

Varmt Välkomna!!

På gården utvecklas projektet med ridhus samt stall för att bli en komplett anläggning för hästverksamhet, i landsbygden, med bra träningsmöjligheter året runt. Projektet delfinanseras med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Här kommer det läggas ut information om ridhuset på gården.
Ridhusets mått är 20 * 40m.
Bokningar, priser, ordningsregler m.m kommer finnas tillgänglig här, information lägga ut löpande.


Priser: Justerade priser from 240101

¤ Årsabonemang:                                                3500:-
¤ Häst nr 2, abonnemang                                  3000:-
¤ Årsabonnemang medryttare                         3000:-
¤ Månadsabonnemang:                                      600:-
¤ Uteridbana                                                 
100:-/h

Ingår för dig med abonnemang förutsatt att den är ledig.
¤ Ridhushyra/dag                                              1700:-
¤ Boxhyra                                                           250:-
¤ Övervåning på nya stallet, uppvärmt med kök, mat/teorisal, toa/dag.                               350:- i samband med ridhusbokning,          650:- utan samband med ridhushyra
¤ Sängplatser för övernattning/bädd.               300:-
¤ Sänglinne/handduk pp                                  150:-    

¤ högtalare, mikrofon                             200:-/dag

Abonnemanget gäller/häst & ryttare. Se prislistan för fler hästar. Eller ta kontakt med Berit.

Årsabonnemang gäller 1 år framåt från och med det datum betalning inkommit.

Månadsabonnemang gäller från den 1:a till den sista i månaden.

Med abonnemang har man tillgång till ridhuset/uteridbana när det inte är bokat.

Bokat ridhus med abonnemang:                   100:-/h
Bokat ridhus utan abonnemang                   275:-/h

Abonnemang samt bokningar skickas till 070-6856064/SMS alt. telefon.
Betalas till bankgiro: 165-4839 efter SMS/telefonkontakt.
Ridhuset är öppet alla dagar från kl 08.00 - 22.00
Abonnemanget gäller/häst och ryttare
Priserna är inkl. moms.


Avbokning av bokad tid i ridhuset samt bokade boxar, ska meddelas 14 dagar innan. Vid utebliven avbokning debiteras hela kostnaden.


För allas trevnad är det viktigt att hålla ordning och reda i ridhus/ridbana/på gården.
Ridhus/ridbana/gårsplan måste mockas efter användning!!
Ingen mockning = ingen användning.
Belysning släcks efter användning.
Tänk på att anläggningan ska hålla länge./Användning sker på aktsamt sätt.
All vistelse på anläggningan sker på egen risk.
Alla hästar som kommer måste vara friska och inte vistats med häst som visat symtom på sjukdom under de senaste tre veckorna.
Tänk även på ett inte sprida smitta via kläder, utrustning från annan anläggning/stall.


Ordningsregler:

 ¤ Om ryttare befinner sig på banan, knacka och invänta svar, innan du öppnar dörr/sarg så häst och ryttare är förberedd på att det kommer någon

¤ Högerregeln gäller

¤ Den som rider på fyrkantspåret har alltid företräde

¤ Vid fler på banan rids skritt innanför spåret

¤ Vid på/avsittning, iordningsställande av utrustning, görs detta mitt i A respektive C-volten, där man inte stör arbetande ekipage

¤ Longering/tömkörning utförs endast om detta är ok av annan ryttare i hallen

¤ Hallen måste omedelbart mockas om häst bajsar. Annars blir underlaget förstört

¤ Allt material som används på banan, hinder m.m. måste plockas bort från banan, till avsedd plats, efter användning

¤ Avbokning av bokade tider debiteras vid senare avbokning än 14 dagar

Tänk på att visa varandra hänsyn och  respekt så att alla trivs på anläggningen!!